Grands bougeoirs en bois - Grote houten kandelaars

Grands bougeoirs en bois

Grote houten kandelaars

 

Grand bougeoir en bois - modèle "ton rose - modèle 1"

Grote houten kandelaar - model "roze tint - model 1"

Prix/prijs : 1,50 euro

8 x 8 cm

 

 

Grand bougeoir en bois - modèle "ton rose - modèle 2"

Grote houten kandelaar - model "roze tint - model 2"

Prix/prijs : 1,50 euro

8 x 8 cm